top of page
  • Admin

วิธีไหว้ เเม่ย่านางรถ ขับขี่ปลอดภัยวิธีไหว้แม่ย่านางรถยนต์ เป็นการแสดงความเคารพต่อแม่ย่านางรถ ซึ่งเป็นเทพธิดาที่คอยดูแลคุ้มครองรถยนต์ให้ปลอดภัยและปราศจากอันตราย คนไทยนิยมไหว้แม่ย่านางรถกันในช่วงวันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันสารทจีน หรือทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ นอกจากนี้ วันที่ออกรถใหม่คนไทยก็ยังนิยมเจิมรถพร้อมกับไหว้แม่ย่านางด้วย


** ของไหว้แม่ย่านางรถ **


* ธูป 9 ดอก

* เทียน 1 คู่

* ดอกไม้สด 1 กำ

* ผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น กล้วยหอม ทับทิม ส้ม แก้วมังกร สับปะรด มะพร้าว องุ่น แอปเปิ้ล ลิ้นจี่ สาลี่ เป็นต้น

* ขนมมงคล 1 อย่าง เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมถ้วยฟู เป็นต้น

* ชุดหมากพลู ยาเส้น สีฟัน 3 คำ


** วิธีไหว้แม่ย่านางรถ **


1. จัดเตรียมของไหว้ให้เรียบร้อย วางบนโต๊ะหน้ารถ

2. สตาร์ทรถและบีบแตร 3 ครั้ง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยให้รถ

3. จุดธูป 9 ดอก และเทียน 1 คู่

4. ตั้งนะโม 3 จบ

5. สวดคำถวายของไหว้แม่ย่านาง

6. ยกมือไหว้และกล่าวคำอธิษฐานขอพรจากแม่ย่านาง

7. รอจนธูปหมดดอก

8. เก็บของไหว้มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล


** บทสวดถวายของไหว้แม่ย่านาง **นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)


สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ


(ถวายของไหว้)


ข้าแต่แม่ย่านางรถ ขอรับของไหว้เหล่านี้ จงเป็นทิพยโอสถรักษารถข้าพเจ้าให้แข็งแรง ปราศจากอันตรายทั้งปวง ขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลเทอญ** คำอธิษฐานขอพรจากแม่ย่านาง **ข้าแต่แม่ย่านางรถ ขอท่านโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัว ให้เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลเทอญ


ข้าพเจ้าขอถวายของไหว้เหล่านี้ ด้วยความเคารพและศรัทธา ขอท่านโปรดรับเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเทอญ** คำแนะนำในการไหว้แม่ย่านางรถ **


* ควรไหว้แม่ย่านางรถในช่วงเช้าตรู่ เพราะถือเป็นเวลาที่ดีที่สุด

* ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

* ควรมีจิตใจที่สงบและเคารพ

* ควรตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากแม่ย่านางด้วยความตั้งใจจริง


การไหว้แม่ย่านางรถเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่หากเราปฏิบัติตามขั้นตอนและคำอธิษฐานอย่างถูกต้อง ก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและช่วยให้เราเดินทางปลอดภัยได้

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page